Nieuws
Where you find the laws most numerous, there you will find also the greatest injustice. Arcesilaus

Sterft de sector CAO uit?

21 april 2015: Steeds minder Nederlanders vallen met hun arbeidsvoorwaarden onder een CAO. De brancheorganisaties zien meer en meer af van (jaarlijkse) onderhandelingen met de vakbond om te komen tot een set van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Tijdens mijn screeningsopdrachten van arbeidsovereenkomsten ben ik zelfs geen enkele actuele cao meer tegengekomen. Zonder uitzondering waren alle sector-cao’s afgelopen zonder dat een nieuwe cao klaar stond om het stokje van de vorige over te nemen. In het kort globaal iets meer over cao’s en de consequentie van het wegvallen van een cao.

Vóór de cao er was

In de tijd vóór de collectieve afspraken konden arbeidsconflicten echt hoog oplopen, aldus historicus Sjaak van der Velden in dagblad Trouw. In die tijd leverden arbeidsconflicten geregeld forse blauwe plekken op (of erger). Spontane stakingen en gevechten met de politie, braken met regelmaat uit. Rust op de arbeidsmarkt was voor werkgevers dan ook het grootste pluspunt van de cao.

En nu?

Inmiddels zijn we 100 jaar verder en horen we steeds meer geluiden van kritiek bijvoorbeeld als het gaat om de regeldichtheid van cao-afspraken: te veel gedetailleerde regels die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. Dat maakt de uitvoering van een cao dan ook (te) kostbaar, zeker voor kleine(ere) bedrijven. Ook zou het teruglopen van het aantal vakbondsleden leiden tot gebrek aan draagvlak.

Nawerking

Als je vaak te maken krijgt met een verlopen cao (zoals veelvuldig in mijn geval), welke regels zijn dan van toepassing op de arbeidsovereenkomst? Deze vraag wordt gesteld in combinatie met de mogelijkheden die er dan zijn voor een werkgever.
Globaal zijn er drie opties:

1. Niets doen. Een werkgever kan alles bij het oude laten. De regels van de (oude) CAO blijven dan geldig op de arbeidsovereenkomsten. Dit heet de nawerking van de CAO.

2. Nieuwe regels opstellen. Als een cao is vervallen, dan herleeft de contractsvrijheid voor de werkgever. Let wel: de arbeidsvoorwaarden van de werknemer worden gewijzigd dus hiervoor is instemming van de individuele werknemer noodzakelijk. Veelal lopen dit soort procedures via de OR maar ook dan kan een individuele werknemer bezwaar maken tegen bepaalde clausules. In principe kan de werkgever tot nieuwe afspraken komen met een nieuwe medewerker.

3.Uit de cao stappen. Dit vereist een goede strategie en een goed stappenplan. Normaliter kun je namelijk niet zomaar uit een bestaande sector-cao stappen gedurende de looptijd van die CAO. Dit geldt in principe als het toepassen van de CAO het gevolg is van het lidmaatschap van een werkgeversorganisatie of voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaring. Wil je onder die omstandigheden uit de CAO dan zul je eerst het lidmaatschap van de werkgeversorganisatie moeten opzeggen. Daarna kunnen ze per vervaldatum van de lopende CAO uit die CAO. Het is verstandig om dit ook tijdig op te nemen met de fondsen waar je bent aangesloten (pensioenfonds ea.).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Aangesloten bij:

Vereniging voor arbeidsrecht

Contact:

Recht bij Arbeid
Rivierenlaan 223A
8226LG,  Lelystad
0320 - 769113
Contactpersoon: mr Joyce B.E. Paashuis
Mail j.paashuis@rechtbijarbeid.nl

Stel uw vraag:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

[recaptcha size:compact]