Nieuws
Where you find the laws most numerous, there you will find also the greatest injustice. Arcesilaus

Geld besparen met de sociale zekerheid

 De rechter heeft onlangs (wederom) toegestaan door het opnemen van een ontbindende voorwaarde dat als de werknemer niet meer onder de no riskpolis valt, dit een reden is voor beëindiging van zijn arbeidscontract.

De casus ging als volgt:

De werknemer is op 1 juni 2010 in dienst getreden bij de werkgever in de functie van elektrotechnisch tekenaar voor 40 uur per week. Bij de indiensttreding beschikte de werknemer over een no-risk polis van het UWV. Wat houdt een no risk polis precies in? Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt het UWV een Ziektewetuitkering als ze vanwege ziekte niet kunnen werken. De no-risk polis geldt voor vijf jaar en kan in bijzondere gevallen met nog eens vijf jaar verlengd worden. De werknemer moet dan het initiatief nemen tot een herkeuring bij het uwv. Terug naar de casus: de betreffende werknemer heeft het UWV verzocht om de no-risk polis per 1 juni 2015 te verlengen. Het UWV heeft dit verzoek afgewezen. De werknemer is tegen dit besluit in bezwaar gegaan. In de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is bepaald dat deze zal eindigen als de no-risk polis komt te vervallen (= een ontbindende voorwaarde). Onder verwijzing naar deze bepaling heeft de werkgever bij brief van 23 april 2015 aan de werknemer laten weten dat de arbeidsovereenkomst per 1 juni 2015 eindigt (de opzegtermijn wordt hierbij in acht genomen). De werknemer heeft daartegen geprotesteerd en vordert nu doorbetaling van loon bij de rechter.

De kantonrechter stelt vast dat partijen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen (“na de gebruikelijke opzegtermijn”) indien de dispensatie ( hiermee wordt de no-risk polis bedoeld) van het UWV (“volledige doorbetaling van loon en bijkomende kosten bij ziekte van de werknemer”) komt te vervallen. Deze ontbindende voorwaarde is daadwerkelijk ingetreden, nu het UWV heeft beslist dat de no-risk polis niet zal worden verlengd. De rechter: werkt een werkgever ten behoeve van anders op de reguliere arbeidsmarkt betrekkelijk kansloze werknemers, zoals de werknemer (die daarvoor een beroerte had gehad met blijvende fysieke en psychische beperkingen tot gevolg), mee aan een regeling als de no-risk polis om de werknemer een baan te bieden, dan is het niet met het wettelijk stelsel van het ontslagrecht onverenigbaar dat die werkgever zich op voorhand ervan verzekert dat de beëindiging van de no-risk polis voor hem geen nadelige gevolgen heeft. Het is redelijk dat in de verhouding tot de werknemer de beëindiging van de dispensatie niet voor rekening van de werkgever komt. De loonvordering van de werknemer wordt afgewezen.

Wat betekent dit in de praktijk? Indien u van plan bent om een werknemer met een zogenaamde arbeidshandicap in dienst te nemen, dan heeft u het voordeel van de no riskpolis. Indien u met deze werknemer hiertoe een arbeidsovereenkomst afsluit, dan mag u een ontbindende voorwaarde opnemen waarbij u het verval van het recht op de no riskpolis, koppelt aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met deze werknemer. Aangezien dit vrijwel zeker arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd betreffen, bespaart u vrijwel zeker op ziektekosten. De no risk polis geldt namelijk voor alle soorten ziekmeldingen indien u de werknemer in dienst neemt na het verkrijgen van diens recht op de no riskpolis.

Mr Joyce B.E. Paashuis

Recht bij Arbeid

(Bron: JAR 2015)

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Aangesloten bij:

Vereniging voor arbeidsrecht

Contact:

Recht bij Arbeid
Rivierenlaan 223A
8226LG,  Lelystad
0320 - 769113
Contactpersoon: mr Joyce B.E. Paashuis
Mail j.paashuis@rechtbijarbeid.nl

Stel uw vraag:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

[recaptcha size:compact]