Nieuws
Where you find the laws most numerous, there you will find also the greatest injustice. Arcesilaus

Investeren in de flexibele arbeidsschil? Let dan op!

De media en het bedrijfsleven zijn, sterker nog, blijven er druk mee: het uiten van kritiek op de WWZ. De markt wil sneller kunnen schakelen bij het ontslaan van werknemers. In tegenstelling tot de overheid die de post WW-uitkeringen alleen maar ziet toenemen. Ik vermoed dat als het bedrijfsleven deze slag wint en er makkelijker ontslag kan volgen, de overheid een eigenrisicodragerschap zal invoeren voor instroom in de WW. Dit geldt alleen voor de uitstroom van werknemers die een beroep op de ww doen.

Heb je er als werkgever voor gekozen om dit en andere zorgen met betrekking tot personeel te hebben, dan huur je tegenwoordig een ZZP’er in. Minder administratieve lasten, geen kosten voor werknemersverzekeringen, geen zorgen bij ziekte etc. De gouden glans van de ZZP’er zal binnenkort wat minder fel schijnen. De reden is het verval van de verklaring arbeidsrelatie (VAR) door de intrede van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Kort door de bocht betekent dit dat het (financiële) risico van het inhuren van een ZZP’er waarbij het vermoeden bestaat van een arbeidsrelatie in plaats van een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, nu óók voor rekening komt van een werkgever. Als de werkrelatie kan worden beoordeeld als een arbeidsrelatie door de belastingdienst dan moet de loonheffing worden afgedragen. Beoordeelt de belastingdienst dit achteraf, dan volgen er naheffingen voor werkgever en voor de (zogenaamde) ZZP’er. Voor beide partijen is het dus uitermate van belang dat de schijn van een arbeidsrelatie wordt voorkomen aangezien het in veel gevallen om veel geld gaat.
Hoe pak je dat het beste aan? Je kunt kijken op de site van de belastingdienst of er voor jouw soort werk of branche een passende overeenkomst Het advies is om een overeenkomst op te stellen waarin er duidelijkheid komt over de volgende punten:
– de wijze van invulling van de instructiebevoegdheid van de werkgever. Let op je mag als opdrachtgever instructies en aanwijzingen kunnen geven omtrent het resultaat van de opdracht;
– de wijze van zelfstandig opereren van de opdrachtnemer. De ZZP’er werkt zelfstandig en voert naar eigen inzicht de opdracht uit zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever;
– De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering en eventuele schade;
– De opdrachtgever betaalt niet door tijdens ziekte en vakantie;
– De opdrachtgever bepaalt niet op welke tijd en welke plaats de opdrachtnemer de werkzaamheden moet uitvoeren tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. In dat geval richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden van de opdrachtgever;
– Mag de opdrachtnemer zich laten vervangen?
– opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers opdrachten verricht;

Als bovenstaande punten terugkomen, dan ben je al een heel eind op de goede weg. Hou er rekening mee dat er nog jurisprudentie zal volgen die maakt dat in de overeenkomsten nieuwe clausules moeten  worden opgenomen of bestaande clausules worden gewijzigd. Het is dus van belang om (half) jaarlijks een update te doen.

Voor meer info: mail: j.paashuis@rechtbijarbeid.nl OF BEL OP 0320- 76 91 13

Leave a Reply

Aangesloten bij:

Vereniging voor arbeidsrecht

Contact:

Recht bij Arbeid
Rivierenlaan 223A
8226LG,  Lelystad
0320 - 769113
Contactpersoon: mr Joyce B.E. Paashuis
Mail j.paashuis@rechtbijarbeid.nl

Stel uw vraag:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht