Nieuws
Where you find the laws most numerous, there you will find also the greatest injustice. Arcesilaus

Welke nieuwe rechtsregels staan u te wachten?

3 april 2015: 2015 is al een druk jaar met allerlei nieuwe wijzigingen. De regering lijkt er geen genoeg van te krijgen. Vandaar hier in vogelvlucht een aantal zaken die binnen 1 jaar worden doorgevoerd: Invoering algemeen pensioenfonds. U hoeft straks uw pensioen niet meer onder te brengen in een vast beroeps-, bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds. […]

Read More

Overgangsregeling voorkomt dubbele ontslagvergoeding

10 februari 2015: Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen bij gedwongen ontslag. Verwarrend is dat ze soms ook volgens oude regels een ontslagvergoeding moeten betalen, bijvoorbeeld omdat dit in de cao staat, of  omdat het volgt uit een sociaal plan. Om te voorkomen dat werkgevers, dubbel moeten betalen, heeft het kabinet een overgangsregeling […]

Read More

Het jaar van de grote veranderingen!

1 februari 2015: Inmiddels is alweer de eerste maand voorbij van 2015. De eerste Tranche van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid is ingegaan. De eerste tranche heeft consequenties voor alle nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomsten èn de overeenkomsten die van rechtswege aflopen. Iedere ondernemer zal een aantal stappen hierop aan moeten passen. Heeft u […]

Read More

Het UWV wordt teruggefloten!

10 november 2014: De situatie is heel simpel. Werknemer heeft een jaarcontract wat nogmaals wordt verlengd. Het contract eindigt van rechtswege op 30 mei. Werknemer meldt zich ziek op 16 april en wordt op 24 april gebeld door een case manager van een arbodienst (herkenbaar?). Die concludeert dat er sprake is van een arbeidsconflict en […]

Read More

Gevolgen Wet WWZ voor werkgever en ziekte werknemer?

2 oktober 2014:  Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft de nodige gevolgen voor de zieke werknemer en zijn werkgever.In dit stuk, wil ik kort ingaan op 2 zaken die deze nieuwe wet met zich meebrengt voor werkgever en werknemer: Ten eerste: In Nederland kennen we diverse opzegverboden waaronder het opzegverbod tijdens ziekte. In de rechtspraak […]

Read More

Weigering afgeven medische machtiging kan reden loonstop zijn

2 oktober 2014: In deze zaak gaat het om een werknemer die al ruim anderhalf jaar ziek is, maar die weer aan het werk wil gaan. De werkgever verzoekt daarom een afspraak bij de bedrijfsarts te maken om te beoordelen of zij inderdaad weer tot werkhervatting over kan gaan. Tijdens het gesprek met de bedrijfsarts […]

Read More

06-2014: De omgekeerde wereld? Uwv geeft op verzoek geen loonsanctie af

Een werkgeefster dient een in twee jaar opgebouwd ziektedossier in voor een wia-keuring. Het UWV vindt dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn maar de inmiddels ex-werknemer vindt dat niet! Die eist een loonsanctie voor de werkgeefster en begint een bezwaarprocedure. Het UWV weigert om een loonsanctie te geven. De bezwaararts van het UWV […]

Read More

05-2014: De wet Modernisering ziektewet: Weet U hoe het precies werkt?

Inmiddels draait de (malle) molen van de nieuwe ziektewet volle toeren. Veel werkgevers hebben zich laten informeren over de (ingewikkelde) financiële consequenties van deze wet en velen zijn beducht voor de gevolgen van een werknemer die ziek uit dienst gaat. In mijn contacten met werkgevers zie ik dat er veel onbegrip is over deze wijzigingen […]

Read More

04-2014: Arbeidsconflicten – gezondheidsklachten

Arbeidsconflicten zijn een belangrijke oorzaak voor gezondheidsklachten, ziekteverzuim en intrede in de WAO. Jaarlijks worden meer dan 70.000 mensen arbeidsongeschikt door conflicten op het werk. Werknemers besteden 15 tot 20% van hun werktijd aan (het oplossen van) onmin met collega’s of leidinggevenden. Zo’n 4% van alle werknemers wordt stelselmatig gepest op het werk. . Psychisch […]

Read More

04-2014: Intervisie voor lastige dossiers voor HR managers

In samenwerking met Burger Support wordt er een intervisie-ochtend georganiseerd ten kantore van burger Support op donderdag 24 april. Aanpak: De aanpak is om de dossiers vanuit de ervaringen van de aanwezigen , de praktijk en een juridische invalshoek te benaderen. Er is vrij veel juridische regelgeving door het uwv zelf opgesteld die vrij onbekend […]

Read More
Page 2 of 4«1234»

Aangesloten bij:

Vereniging voor arbeidsrecht

Contact:

Recht bij Arbeid
Rivierenlaan 223A
8226LG,  Lelystad
0320 - 769113
Contactpersoon: mr Joyce B.E. Paashuis
Mail j.paashuis@rechtbijarbeid.nl

Stel uw vraag:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht