Sociale zekerheid
Where you find the laws most numerous, there you will find also the greatest injustice. Arcesilaus

De laatste jaren is dit gebied van de sociale zekerheid sterk in beweging. Traditioneel was dit het gebied van de (ex)-werknemer en de overheid die zorgde voor een (minimum) bestaansniveau en/of voorziening.

De laatste jaren is dit gebied sterk in beweging en worden bedrijven meer en meer direct verantwoordelijk geacht voor de instroom van (ex)-werknemers in de sociale zekerheid onder het motto: “De vervuiler betaalt”.

We zien dit terug bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de ziektewet en mogelijk in de toekomst bij de WW. Werkgevers worden financieel aansprakelijk gesteld voor de instroom in de WGA en/of de ziektewet. De hoogte van de premies is afhankelijk van de hoogte van de loonsom bij bedrijven. Organisaties kunnen en willen hier invloed op kunnen uitoefenen wat via de bezwaarschriftenprocedures plaatsvindt. Eenieder kan een bezwaar indienen maar vergis je niet, het is lastig om ze te winnen want het vereist vaak kennis van (medische) protocollen, wetgeving en jurisprudentie.

Aan de andere kant kan er ook geld bespaard worden door een juiste toepassing van de aanwezige kennis. We zien nu ook de participatiewet die steeds meer in opkomst is. Door bijvoorbeeld een kleine aanpassing van de arbeidsovereenkomsten van mensen die vanuit de participatiewet of met een zog. “status” (vangnetter) aan het werk worden gezet, kan een werkgever zijn risico op ziektekosten beperken.

Recht bij Arbeid heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan op dit veelal lastige kennisterrein en wordt veelal ingezet door werkgevers met name waar het (ziektewet, WGA en loonsanctie) beslissingen van het uwv betreft.

Aangesloten bij:

Vereniging voor arbeidsrecht

Contact:

Recht bij Arbeid
Rivierenlaan 223A
8226LG,  Lelystad
0320 - 769113
Contactpersoon: mr Joyce B.E. Paashuis
Mail j.paashuis@rechtbijarbeid.nl

Stel uw vraag:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht