UWV Bezwaar
Where you find the laws most numerous, there you will find also the greatest injustice. Arcesilaus

Bezwaar maken tegen het uwv?

U heeft het vast wel meegemaakt of via derden vernomen, na twee jaar ziekte volgt er een wia-keuring van uw werknemer bij het uwv.  Op basis van die keuringen neemt het uwv haar beslissing ten aanzien van het al dan niet toekennen van een wia-uitkering. WIA-beslissingen van het UWV kunnen bedrijven  financieel fors benadelen. Bedrijven worden door de belastingdienst gedurende 10 jaar voor sector – en gedifferentieerde premies aangeslagen.

Over welke soort UWV- beslissingen hebben we het hier?

  • Een loonsanctie omdat u volgens het uwv niet alle juiste stappen hebt genomen in de twee jaar ziekte;
  • Een 80-100% WGA –beoordeling van een werknemer waarvan het uwv verwacht dat deze werknemer nog zal herstellen van diens huidige klachten. Deze beslissing wordt vaak ingezet bij werknemers die op grond van de (medische) feiten eigenlijk een IVA-uitkering toekomt . Een IVA-uitkering komt diegenen  toe die meer dan 80 % loonverlies hebben en waarvan men verwacht dat ze niet meer (kunnen) herstellen. Het is zeer voordelig om een IVA-uitkering voor uw (ex) werknemer te krijgen want dan bent u de komende jaren vrijgesteld van verplichte premie-afdracht aan de belastingdienst. De ervaring leert dat het UWV heel matig is in het toekennen van een IVA-status want dan komen de kosten van de uitkering geheel voor de Staat der Nederlanden.
  • Een 35-80% WGA uitkering. Ook hier geldt dat deze uitkering niet van blijvende aard is omdat de wetgever ook hier verwacht dat de situatie van de werknemer in de toekomst medisch zal verbeteren. De werknemer zal dan weer in staat zijn om voor een bepaald deel weer een eigen inkomen te verdienen. Dit is de aanname die het uwv maakt ten tijde van de wia-keuring.
  • Een 35 minner (dit is de laagste categorie). Deze beslissing houdt in dat – ondanks de beperkingen en/of ziekte van uw werknemer – de werknemer nog in staat wordt geacht om voldoende inkomen te kunnen genereren. Dit kan zowel in zijn eigen werk zijn of in ander werk bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever.

Wij worden vooral ingezet bij bezwaar tegen loonsancties en beslissingen van een 80-100% WGA toekenning die feitelijk een IVA-status verdienen.
Ook sturen wij bij werkgevers aan op herbeoordelingen van (ex)-werknemers die al enige tijd een WIA-uitkering hebben. Dit is om te toetsen of de situatie zoals die destijds gold nu ook nog geldt. De medische situatie die gold tijdens de WIA-keuring is geen constante want vaak verandert de medische situatie in de loop van de tijd. Vandaar dat wij ons sterk maken voor herbeoordelingen aan het einde van de loongerelateerde uitkeringsperiode. Het UWV neemt telkens een besluit na een (her)keuring waarna de mogelijkheid bestaat om in bezwaar te gaan binnen de gestelde bezwaartermijn.

 

Advies en bijstand bij bezwaarzaken

Recht bij Arbeid adviseert en voert bezwaarzaken voor haar klanten. Recht bij Arbeid levert de juridische kennis en een bezwaararts wordt ingezet voor de noodzakelijke medische kennis. Gezamenlijk vormen zij de kern van het team. Het doel is financiële schadelastbeperking.
De praktijk leert ons dat alleen gezond verstand geringe kans op succes biedt om succesvol bezwaar aan te tekenen. Juist de specifieke kennis van zaken maakt hierin het noodzakelijke verschil!

 

Werkwijze Recht bij Arbeid bij bezwaar en beroep

Wie dient het bezwaar in?
Nadat u een beslissing heeft ontvangen waar u zich niet in kunt vinden, dan verstuurt Recht bij Arbeid allereerst een pro forma bezwaar zodat we altijd binnen de gestelde tijd het bezwaar indienen. Gelijktijdig verzoeken we het uwv om het gehele (medische) dossier aan ons toe te sturen. Dit scheelt tijd.

Hoe verder na ontvangst van het dossier?
Stap 1:
Na ontvangst van het gehele dossier verrichten de bezwaararts en de jurist allereerst een haalbaarheidstoets. Met andere woorden zij gaan de kansen inschatten op een succesvol bezwaar. Het voordeel is dat u vooraf weet hoe groot uw kans is op succes zodat u wederom geen onnodige kosten hoeft te maken. U bent degene die uiteindelijk beslist of het bezwaar wordt doorgezet.

Een uitzondering hierop vormt de aansprakelijkheidsstelling van de arbodienst of gecertificeerde bedrijfarts waar u mee samenwerkt. Indien u een claim bij deze wenst in te dienen wegens  bijv. een loonsanctie, dan vereist de verzekeraar dat u altijd bezwaar indient. Hierover kunnen we u adviseren.

Stap 2:
Na uw goedkeuring voor de opmaak van het definitieve bezwaar op basis van ons advies,  maken wij het formele bezwaar op. Dit doen wij op basis van de toepasselijke medische protocollen, relevante wetgeving en de jurisprudentie want het kennisgebied is altijd aan verandering onderhevig.

Stap 3:
Na ontvangst van het bezwaar, neemt het uwv contact met u of ons op met de vraag of er een hoorzitting is gewenst. Wij adviseren u te allen tijde om dit te doen want tijdens hoorzittingen kan nog redelijk veel invloed worden uitgeoefend op de uiteindelijke beslissing in bezwaar.

De loonsanctie

Bij een opgelegde loonsanctie zal de jurist u ook, eventueel gelijktijdig met bezwaar, adviseren over de wijze waarop u tot een verkorting van de loonsanctie kunt komen want  ook hierdoor kunt u veel geld besparen.

Meer informatie en opdrachtverstrekking

Neem contact op per e-mail met de bezwaarjuriste op info@rechtbijarbeid.nl.

 

Aangesloten bij:

Vereniging voor arbeidsrecht

Contact:

Recht bij Arbeid
Rivierenlaan 223A
8226LG,  Lelystad
0320 - 769113
Contactpersoon: mr Joyce B.E. Paashuis
Mail j.paashuis@rechtbijarbeid.nl

Stel uw vraag:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht