drs. Ancella van der Haar

drs. Ancella van der Haar

“Er is meer in het leven dan werken, een goede balans tussen werk en privé is van grootbelang.” Dit is mijn motto en zo probeer ik ook te leven. Mijn naam is Ancella van der Haar.Al jaren ondersteun ik werkgevers en werknemers bij verschillende vraagstukken met betrekking tot arbeid.

Na mijn studie tot HRM adviseur ben ik mij als eerste gaan richten op het ondersteunen en begeleiden van mensen die vanwege ziekte of ontslag hun baan hadden verloren, wat ook privé een enorme impact heeft. Hier staan we vaak niet genoeg bij stil. Ik werd destijds vooral na het eerste ziektejaar ingezet, dus nadat mensen al hele processen hadden doorlopen, en was zogezegd de laatste stap in de keten. Dat vond ik jammer. Door mij al in het beginstadium in te huren, had ik immers eerder mijn ondersteuning kunnen bieden.

Om die reden besloot ik de studie Casemanager Regie op Verzuim te gaan volgen, die ik in 2019 succesvol heb afgerond. Naast mijn functie als casemanager ondersteun ik werkgevers en werknemers bij looptrajecten, re- integratie en personeelsvraagstukken. Gesprekken voer ik voornamelijk face to face; dat persoonlijke contact werkt voor mij het prettigst.”

Specialisaties

Recensies

“Mijn toenmalige partner heeft een bedrijf waar ik meer dan vijftien jaar voor werkte. Na enige tijd ziekte wilde ik weer aan de slag maar de werkgever vond dat de arbeidsrelatie zodanig verstoord was dat hij me niet meer op de bedrijfsvloer terug wilde. Hij gaf me te verstaan dat ik me niet meer hoefde te vertonen. Ik werd niet ziek gemeld, kreeg gewoon doorbetaald, maar op een gegeven moment wilde ik gewoon weer aan het werk en/of weten hoe nu verder. Hij heeft toen Recht bij Arbeid ingeschakeld. Ondanks dat het in dit geval de werkgever was die hen inhuurde, had ik helemaal niet het gevoel dat zij niet met mij begaan waren. Integendeel. Op neutraal terrein heb ik mijn hele verhaal kunnen doen. Wat dat aangaat heeft Recht bij Arbeid heel veel voor me gedaan.” 

– H. van de Pol

Ga naar de bovenkant