drs. Ancella van der Haar

drs. Ancella van der Haar

“Er is meer in het leven dan werken, een goede balans tussen werk en privé is van grootbelang.” Dit is mijn motto en zo probeer ik ook te leven. Mijn naam is Ancella van der Haar.Al jaren ondersteun ik werkgevers en werknemers bij verschillende vraagstukken met betrekking tot arbeid.

Na mijn studie tot HRM adviseur ben ik mij als eerste gaan richten op het ondersteunen en begeleiden van mensen die vanwege ziekte of ontslag hun baan hadden verloren, wat ook privé een enorme impact heeft. Hier staan we vaak niet genoeg bij stil. Ik werd destijds vooral na het eerste ziektejaar ingezet, dus nadat mensen al hele processen hadden doorlopen, en was zogezegd de laatste stap in de keten. Dat vond ik jammer. Door mij al in het beginstadium in te huren, had ik immers eerder mijn ondersteuning kunnen bieden.

Om die reden besloot ik de studie Casemanager Regie op Verzuim te gaan volgen, die ik in 2019 succesvol heb afgerond. Naast mijn functie als casemanager ondersteun ik werkgevers en werknemers bij looptrajecten, re- integratie en personeelsvraagstukken. Gesprekken voer ik voornamelijk face to face; dat persoonlijke contact werkt voor mij het prettigst.”

Specialisaties

Recensies

“Ik heb vijf jaar geleden een burn-out gehad. Ik heb diverse psychiatrische diagnoses en ben slechtziend. De verzekeringsartsen hebben me destijds niet goed geclassificeerd en hebben alleen mijn burn-out meegenomen in hun beoordeling. Ik werd voor 30% afgekeurd, terwijl ik totaal niet in staat was om te werken. Een heel verkeerde inschatting dus!

Recht bij Arbeid heeft me begeleid om opnieuw het traject met het UWV in te gaan. Ik kan wel zeggen dat zij zich echt in mijn casus hebben vastgebeten! Daarnaast hebben ze me aangespoord allerlei gegevens te verzamelen; denk aan rapporten, onderzoeksresultaten, etc. Hierdoor had ik het gevoel dat ik er ‘zelf’ ook actief mee bezig was. De begeleiding was heel prettig. Zelf weet je die weg helemaal niet te bewandelen! Met al deze ‘nieuwe’ feiten ben ik nu voor 80% -100% afgekeurd. Dit heeft me zoveel rust gebracht.”

– Jeroen Baldal

Ga naar de bovenkant