drs. Ancella van der Haar

“Er is meer in het leven dan werken, een goede balans tussen werk en privé is van grootbelang.” Dit is mijn motto en zo probeer ik ook te leven. Mijn naam is Ancella van der Haar.Al jaren ondersteun ik werkgevers en werknemers bij verschillende vraagstukken met betrekking tot arbeid.

Na mijn studie tot HRM adviseur ben ik mij als eerste gaan richten op het ondersteunen en begeleiden van mensen die vanwege ziekte of ontslag hun baan hadden verloren, wat ook privé een enorme impact heeft. Hier staan we vaak niet genoeg bij stil. Ik werd destijds vooral na het eerste ziektejaar ingezet, dus nadat mensen al hele processen hadden doorlopen, en was zogezegd de laatste stap in de keten. Dat vond ik jammer. Door mij al in het beginstadium in te huren, had ik immers eerder mijn ondersteuning kunnen bieden.

Om die reden besloot ik de studie Casemanager Regie op Verzuim te gaan volgen, die ik in 2019 succesvol heb afgerond. Naast mijn functie als casemanager ondersteun ik werkgevers en werknemers bij looptrajecten, re- integratie en personeelsvraagstukken. Gesprekken voer ik voornamelijk face to face; dat persoonlijke contact werkt voor mij het prettigst.”

Specialisaties

Recensies

“Door een bedrijfsarts werd ik op Recht bij Arbeid gewezen. Ik had een specialist nodig aangaande het UWV. Het ging hierbij om mijn partner die in 2010 voor 80%- 100% arbeidsongeschikt was verklaard, op grond van psychische klachten. In 2019 werd dit rapport een-op-een gekopieerd, maar zij werd wel – op basis van een half uurtje met een psychiater – ineens voor 35% arbeidsongeschikt verklaard. Hierdoor werd de uitkering stopgezet. Ik heb Recht bij Arbeid inzage gegeven in haar dossier. Zij hebben een goede analyse gemaakt van onze kansen. Tevens kwamen zij achter dat bepaalde medische stukken niet waren meegenomen in de beoordeling door de verzekeringsartsen. We hebben een hoorzitting bij het UWV gehad. UWV bleef bij haar standpunt, maar Recht bij Arbeid heeft er wel voor gezorgd dat de uitkering is verlengd. We gaan nu in hoger beroep. Recht bij Arbeid communiceert helder en snel, en is zeer concreet.”

– heer Pektas

Ga naar de bovenkant