De zo belangrijke informele ontmoeting met collega’s aan de koffiebar en in de kantine werd tijdens de coronapandemie vaak gemist. Dat is een belangrijke constatering, want informele communicatie draagt op allerlei manieren bij aan een succesvolle en goed lopende organisatie. Hoe zorgen we in de nieuwe hybride werkelijkheid dat die informele communicatie op peil blijft?