mr. Joyce B.E. Paashuis

Mr Joyce Paashuis adviseert – vanaf 2006 – werkgevers op De scheidslijn tussen het arbeidsrecht (verzuim) en de sociale zekerheid. Met name dit laatste is haar specialiteit: Advisering in dossiers en het voeren van bezwaarzaken tegen ziektewet- en WIA beslissingen. Hiervoor werkt zij tevens samen met diverse gespecialiseerde bezwaarartsen. Het doel is niet alleen financiële schadelastbeperking maar ook ‘recht’ doen aan de situatie zoals die is.

Voor onder meer het Vermoeidheids- en pijncentrum Nederland voert zij de (WIA)bezwaarzaken voor patiënten. Verder geeft ze veelvuldig geaccrediteerde trainingen in het land op het gebied van de sociale zekerheid. Ze heeft voor hetzelfde vakgebied ook trainingen in het hoger onderwijs (hbo) gegeven. Op de nationale salarisdagen is zij één van de sprekers.

Na haar rechtenopleiding aan de VU heeft zij diverse (postacademische) opleidingen gevolgd:
* de specialisatie arbeidsrecht, de Vrije Universiteit (VU Law Academy). Dit is afgesloten met een examen (2009). Het behaalde examen geeft toegang tot de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsjuristen.
* de opleiding tot (mfn)-mediator. Ze is gespecialiseerd in arbeidsmediations wat een voor de hand liggende keuze is gezien haar achtergrond.
Als mediator is ze niet bang om zichzelf te zijn. Ze is onafhankelijk en opereert als zodanig. Zij neemt de regie in het proces.

Recensies

“Ik heb vijf jaar geleden een burn-out gehad. Ik heb diverse psychiatrische diagnoses en ben slechtziend. De verzekeringsartsen hebben me destijds niet goed geclassificeerd en hebben alleen mijn burn-out meegenomen in hun beoordeling. Ik werd voor 30% afgekeurd, terwijl ik totaal niet in staat was om te werken. Een heel verkeerde inschatting dus!

Recht bij Arbeid heeft me begeleid om opnieuw het traject met het UWV in te gaan. Ik kan wel zeggen dat zij zich echt in mijn casus hebben vastgebeten! Daarnaast hebben ze me aangespoord allerlei gegevens te verzamelen; denk aan rapporten, onderzoeksresultaten, etc. Hierdoor had ik het gevoel dat ik er ‘zelf’ ook actief mee bezig was. De begeleiding was heel prettig. Zelf weet je die weg helemaal niet te bewandelen! Met al deze ‘nieuwe’ feiten ben ik nu voor 80% -100% afgekeurd. Dit heeft me zoveel rust gebracht.”

– Jeroen Baldal

Ga naar de bovenkant