Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om vitaliteit, stelt ‘workplace wellness advocate’ Vivian Acquah. Het gaat ook om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, ofwel DEI. “Daar wordt in Nederland te weinig aandacht aan besteed.”