Recht bij Arbeid helpt uw medewerker te re-integreren

Recht bij Arbeid helpt uw medewerker te re-integreren
Zit u met een zieke medewerker in uw maag?

Wanneer uw medewerker langdurig ziek is krijgen vele partijen met elkaar te maken. Onze externe casemanager houdt het overzicht van het contact tussen al deze partijen en begeleidt de medewerker tot succesvolle re-integratie. Door een vakkundige begeleiding van het verzuim en de re-integratie voorkomt u een terugval en daarmee verder opstapelende kosten.

 • Onafhankelijk van uw arbodienst of bedrijfsarts
 • Beperk langdurige arbeidsongeschiktheid
 • We houden het overzicht voor u

Heeft u een medewerker in dienst die langdurig ziek is? We nemen graag uw zorgen uit handen door als externe casemanager op te treden. Neem telefonisch contact op met Recht bij Arbeid voor meer informatie of stel uw vraag via het contactformulier.

Hoe ga ik om met een zieke medewerker?

Er bestaat geen blauwdruk voor de omgang van een zieke werknemer. Hierdoor worden er in de praktijk vaak fouten gemaakt, waardoor de relatie met de werknemer verslechtert. Dit kan negatieve gevolgen hebben:

 • Voor de duur van het ziekteverzuim
 • Spanningen op de werkvloer
 • Onzekerheid van de werknemer over eigen kunnen

Met onze externe casemanager om de arm wordt de situatie in goede banen geleid en beperkt u het ziekteverzuim van uw werknemer zo veel mogelijk.

De hoog oplopende kosten van ziekte

De kosten van ziekteverzuim zijn altijd ten nadele van het bedrijf. Logischerwijs willen alle partijen dat deze kosten en de ziekte zoveel mogelijk binnen de perken worden gehouden. Doordat de communicatie met de medewerker vaak niet goed of stroef verloopt, kan dit ervoor zorgen dat het verzuim langer dan nodig aanhoudt. Onze externe casemanager bemiddelt hierin, zodat de kosten van het ziekteverzuim worden gecontroleerd.

Wat is het takenpakket van een casemanager verzuim?

Om het overzicht te bewaken en de medewerker te begeleiden tijdens verzuim en re-integratie dient de werkgever een interne of externe casemanager aan te wijzen. Dit is verplicht vanuit de Arbowet. Voordeel van onze externe casemanager is dat hij/zij gespecialiseerd is om de medewerker succesvol te laten re-integreren.

Onze externe casemanager vervult de volgende taken:

 • Afstemmen en bewaken van de activiteiten
 • Contact onderhouden met alle betrokken partijen
 • Begeleiding van de werknemer en leidinggevende tijdens het proces
 • Zorgen dat het proces volgens wettelijke regels verloopt
 • Eventueel advies geven op beleidsniveau
Waarom in zee gaan met Recht bij Arbeid?

Bij langdurig ziekteverzuim zijn de volgende partijen betrokken: 

 • Werknemer 
 • Werkgever 
 • Bedrijfsarts
 • Huisarts 
 • Arbodeskundige 
 • Re-integratiebedrijven 
 • Verzekeraars

Onze casemanager staat onafhankelijk van uw arbodienst of bedrijfsarts. In de praktijk zien we veelal dat de bedrijfsarts enkel contact heeft of bekend is met de situatie van de werknemer, waardoor er een belangrijk derde perspectief ontbreekt: dat van u als werkgever. 

Mogelijk heeft u intern al een arbo- of verzuimcoördinator. In sommige gevallen is het dan wenselijk om alsnog voor een externe casemanager te kiezen.

Dit komt omdat een externe casemanager vanuit praktijkervaring ook advies kan geven over de oorzaak van het verzuim of de wijze waarop het re-integratiebeleid is opgesteld.

Bel direct voor een onafhankelijk advies

Benieuwd wat Recht bij Arbeid voor uw bedrijf kan betekenen bij langdurig ziekteverzuim van een medewerker? We gaan graag het gesprek met u aan. Neem contact met ons op via ons telefoonnummer of stel uw vraag per e-mail. We gaan gelijk voor u aan de slag! 

drs. Ancella van der Haar

Naast mijn functie als casemanager ondersteun ik werkgevers en werknemers bij looptrajecten, re- integratie en personeelsvraagstukken. Lees meer

Je hebt een arbeidsconflict?
Of een andere zaak?

Recensies

“Wij werken al zes jaar met Recht bij Arbeid samen. Ik schakel hen ongeveer twee maal per jaar in en dan echt voor de meer complexe dossiers, waar ik zelf geen raad mee weet. Het gaat hierbij om zaken tegen het UWV, waarin wij het niet eens zijn met eerdere uitspraken en zo nodig in (hoger) beroep willen gaan. Recht bij Arbeid vraagt desbetreffende dossiers op en zet de boel voor ons in gang. Bij complexe zaken is het echt fijn om hen als back-up te hebben. Zij zijn erg goed op de hoogte van de regelgeving van het UWV.” 

– Dirk van de Geest,
Van den Bor Pluimvee – CFO 

Ga naar de bovenkant