Zoekt u een gecertificeerde vertrouwenspersoon?
Extern vertrouwenspersoon

Als werkgever is het belangrijk om zorg te dragen voor een prettige werksfeer, waar uw werknemers zich veilig en gewaardeerd voelen. Desondanks komt het regelmatig voor dat de werkgever geen idee heeft van wat er nou werkelijk speelt onder de werknemers. Werknemers kunnen om onverklaarbare redenen gaan verzuimen of uw bedrijf verlaten. 

Als gecertificeerde vertrouwenspersoon zijn we getraind voor het vak. We werpen een objectieve blik op uw organisatie en kunnen zowel uw medewerker als u helpen met gepast advies. 

  • Gecertificeerde vertrouwenspersonen 
  • Voorkom ziekteverzuim of imagoschade 
  • Discrete omgang: ethisch & integer
  • Ruime ervaring 

Wilt u als werkgever graag een objectieve blik op het welzijn van uw werknemers? Neem telefonisch contact op met ons of stel uw vraag via het contactformulier.

Een interne of een externe vertrouwenspersoon

Is een extern vertrouwenspersoon noodzakelijk of kunt u niet gewoon iemand intern aanwijzen? Op de werkvloer komt een diversiteit aan mensen samen en dat gaat niet altijd direct goed. Er kan sprake zijn van ongewenst gedrag, of dit nou onder directe collega’s of een conflict is met de directe leidinggevende.

Interne vertrouwenspersoon 
Feitelijk is een interne vertrouwenspersoon niet toegestaan door de Arbowet. Dit komt omdat de persoon in kwestie zelf een werkrelatie heeft met de leidinggevende en dus in gezagsverhouding staat tot de werkgever. De vertrouwenspersoon hoort onafhankelijk te staan van het bedrijf.

De bedrijfsarts 
Binnen sommige bedrijven vervult de bedrijfsarts ook de rol van de vertrouwenspersoon. Het nadeel van een bedrijfsarts is dat deze en hoger uurtarief hanteert en minder beschikbaar is. Hierdoor is de drempel te hoog voor de werknemer en worden problemen te laat aangekaart.

Weet wat er speelt op de werkvloer

Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers geen weet hebben van de werkelijke bedrijfscultuur en -sfeer die er heerst. Zijn zij al op de hoogte van negatieve signalen, dan kan het een groot vraagteken zijn waar dit vandaan komt. Als externe vertrouwenspersoon help wij u om licht te werpen op deze blinde vlek. Door de aard van de problematiek boven water te laten halen, helpt u om het verzuim en/of verloop van uw werknemersbestand terug te dringen.

Wetgeving vertrouwenspersoon

In ieder bedrijf is het van belang dat de medewerkers een aanspreekpunt hebben wanneer zij in de omgang met collega’s tegen zaken aanlopen. Met een extern vertrouwenspersoon kan de medewerker (anoniem) overleggen wat hij/zij het beste kan doen. Dit gesprek vindt plaats in vertrouwen. Met het advies van de externe vertrouwenspersoon, kan de medewerker beslissen om het probleem officieel te melden. 

Arbowet 
Onder de Arbowet valt het belang van een veilige werkomgeving. De Arbowet pleit voor de voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid). Om deze reden wordt een vertrouwenspersoon ingeschakeld. 

Hieronder vallen 4 punten: 

  1.     Discriminatie (seksuele intimidatie)
  2.     Agressie
  3.     Pesten
  4.     Werkdruk

Een extern vertrouwenspersoon bemiddelt bij de eerste drie onderwerpen. 

Wet Huis voor Klokkenluiders 
Deze wet is sinds 1 juli 2016 van kracht. Om de veiligheid van de medewerker te beschermen is er vanuit deze wet besloten dat een bedrijf van minstens 50 werknemers over een procedure moet beschikken, zodat duidelijk is waar misstanden gemeld kunnen worden.

Het SZW inspecteert of uw bedrijf voldoet aan de genoemde regels. Is dit niet het geval? Dan loopt u het risico op een boete.

Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen(LVV)

Een goede vertrouwenspersoon is niet zomaar iemand die de vaardigheid heeft om goed te kunnen luisteren. Er komt veel meer kijken bij de taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon. Om deze reden is het LVV-certificaat in het leven geroepen. Het certificaat beschermt de beroepsnaam, waardoor je erop kunt vertrouwen dat de vertrouwenspersoon de nodige kennis in huis heeft.

Met een externe vertrouwenspersoon helpt u uw werknemer, maar ook uw bedrijf. Zo zorgt u voor een prettige sfeer, waar werknemers fijn samenwerken.

Wanneer u met Recht bij Arbeid in zee gaat, starten we met het programma. Hierin wordt de vertrouwenspersoon officieel geïntroduceerd. Bij grote organisaties wordt het programma van de vertrouwenspersoon doorgenomen met de personeelvertegenwoordiging of de ondernemersraad.

Laat uw cultuur en werksfeer niet ondermijnen

Niet alleen is ongewenst gedrag op de werkvloer slecht voor uw reputatie, het kan ook flink in de kosten lopen. Zorg daarom bij de eerste signalen van bovenstaande punten voor een externe vertrouwenspersoon: een onafhankelijke partij, die met uw werknemers het gesprek in vertrouwen aan kan gaan. Neem telefonisch contact met ons op, dan gaan we direct voor u aan de slag.

drs. Margreet Meijer

Advies nodig voor op de werkvloer? Ik help u graag als Extern vertrouwenspersoon. Lees meer

Je hebt een arbeidsconflict?
Of een andere zaak?

Recensies

“Ik heb Recht bij Arbeid voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst in de arm genomen. Al in ons eerste contact had ik in de gaten dat ik met een laagdrempelige en zeer kundige partij van doen had. Die expertise had ik echt nodig. Recht bij Arbeid heeft me ongevraagd van extra tips ten aanzien van de relatie tussen werkgever en werknemer voorzien. Dit bleek van onschatbare waarde. Ik kan wel zeggen dat het inschakelen van Recht bij Arbeid me veel geld heeft bespaard.”

– Hettie Schuring, directeur
Sociale Raadsvrouw

Ga naar de bovenkant