drs. Margreet Meijer

“Ik heb culturele antropologie gestudeerd, want ik ben enorm geïnteresseerd in de mens en menselijk gedrag. Na mijn studie kwam ik bij een verzekeraarte werken, als consultant, waarbij ik leidinggevenden en medewerkers begeleidde in onder andere verandertrajecten. Ik merkte dat ik steeds meer interesse in arbeidsongeschiktheid en verzuim kreeg en besloot een opleiding tot arbeidsdeskundige te gaan volgen. Zo ben ik in dit vakgebied terechtgekomen; ik ben als arbeidsdeskundige aan de slag gegaan, maar ook als externe vertrouwenspersoon.

Sinds 2015 werk ik als zelfstandige. Bedrijven huren mij in voor advies. Wat mijn werk leuk maakt is dat het altijd over mensen gaat. Daarbij kom ik op veel verschillende locaties, waar ik overal even een kijkje in de keuken kan nemen.

Waarom ik doe wat ik doe? Ik wil graag dat mensen met plezier aan het werk zijn, op een plek waar de relatie tussen werkgever en werknemer er eentje is van wederzijds respect en vertrouwen. Het is fijn om daar, met gebruikmaking van al mijn kennis en ervaring, een positieve bijdrage aan te leveren!”

Specialisaties

Onze arbeidsdeskundige komt in beeld als er sprake is van langdurig verzuim of een moeizame re-integratie. Zij brengt in kaart of en hoe de werknemer kan terugkeren in zijn vroegere functie. Zijn er aanpassingen nodig? Of zijn er gezien zijn of haar beperkingen geen of onvoldoende arbeidsmogelijkheden meer in de organisatie en is elders werken echt de betere optie? Dit lijkt op het eerste gezicht een vrij zakelijke afweging te zijn, maar niks is minder waar. Tijdens langdurig verzuim gebeurt er van alles. Het gaat toch altijd weer over mensen en hun gevoelens. Wellicht zijn beide partijen gefrustreerd… had de werknemer op meer steun en begrip gerekend… en bespeurt de werkgever juist weinig motivatie bij de werknemer, waardoor het moeilijk is om goede afspraken te maken. Hoe het ook zij: onze arbeidsdeskundige zorgt voor een ‘opschud’ moment. Beide partijen zullen ervaren dat er winst valt te behalen in het verbeteren van de onderlinge dynamiek, juist op dit moment. Want doordat er meer begrip komt, zullen zowel werkgever als werknemer bereid zijn meer in mogelijkheden dan in onmogelijkheden te denken, wat het re-integratieproces alleen maar ten goede komt!

Of het gesmeerd loopt op de werkvloer heeft vaak minder met het werk zelf te maken en veel meer met de onderlinge relaties, dus hoe mensen zich ten opzichte van elkaar gedragen en verhouden. En dat is soms een hele uitdaging. We zijn allemaal anders en kijken dus ook anders naar zaken. Wat de ene als een lolletje beschouwt kan voor een ander als bedreigend worden ervaren, en weer een ander is zo van slag dat hij zich voor een paar dagen ziekmeldt. Wat doe je als er iets speelt dat je je werkplezier ontneemt? Tot wie wend jij je als je strubbelingen ervaart? Bedrijven schakelen steeds vaker een externe vertrouwenspersoon in. Werknemers ervaren het als prettig dat dit een persoon betreft die buiten de organisatie staat, echt onpartijdig is. Zo voelt het voor ieder veilig zijn of haar hart te luchten en persoonlijke zaken aan de orde te stellen. Een externe vertrouwenspersoon is er voor de werknemer, maar dient zeker ook als adviseur voor de werkgever. Belangrijk is dat er wordt vooruitgekeken naar zaken die in het verschiet liggen en mogelijk problemen kunnen geven. Misschien moeten er bepaalde gedragscodes vastgelegd worden, zaken vanuit de directie kenbaar worden gemaakt, zodat men niet opnieuw de mist in gaat. Kijk, dat het niet okay is om iets van een collega te stelen, begrijpt iedereen, maar juist zaken in het ‘grijze gebied’, waarbij iedereen een andere beleving heeft, vragen om duidelijkheid op voorhand over hoe daar binnen de organisatie mee omgegaan wordt. Een externe vertrouwenspersoon attendeert de werkgever op dergelijke zaken en maakt ongemakkelijke dingen bespreekbaar, waardoor er op de werkvloer een klimaat ontstaat waar mensen zich veilig weten en vrij voelen hun grenzen aan te geven.

Recensies

“Ik heb Recht bij Arbeid voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst in de arm genomen. Al in ons eerste contact had ik in de gaten dat ik met een laagdrempelige en zeer kundige partij van doen had. Die expertise had ik echt nodig. Recht bij Arbeid heeft me ongevraagd van extra tips ten aanzien van de relatie tussen werkgever en werknemer voorzien. Dit bleek van onschatbare waarde. Ik kan wel zeggen dat het inschakelen van Recht bij Arbeid me veel geld heeft bespaard.”

– Hettie Schuring, directeur
Sociale Raadsvrouw

Ga naar de bovenkant